miércoles, 22 de abril de 2015

ESPAÑA E GALICIA NA ANTIGÜIDADE, 1º ESOEsta unidade estuda a Península na Idade Antiga. Tratarémos as colonizacións fenicia, grega e cartaxinesa, incidindo na localización e nas achegas destes pobos ás culturas indíxenas. Os pobos prerromanos, aos que pertencen os galaicos, encádranse dentro dos grupos culturais ibero e celta.
O estudio da Hispania romana e de Gallaecia comenza coa conquista para analizar a continuación o proceso de romanización. Finalmente, estúdase a presenza dos pobos xermánicos de Hispania: as primeiras invasións, o reino suevo e o reino visigodo de Toledo.No hay comentarios:

Publicar un comentario